باز شدن درهای یک هرم خشتی 4000 ساله مصری برای عموم

برای اولین‌بار، درهای یک هرم خشتی حدوداً ۴۰۰۰ ساله مصری به‌روی علاقه‌مندان گشوده خواهد شد. این هرم خشتی که هرم «اللاهون»‌ نامیده می‌شود، در دوران حکومت فرعون سنوسرت دوم ساخته شد که از سال ۱۸۹۷ تا ۱۹۷۸ پیش از میلاد بر مصر فرمانروایی می‌کرد. هرم مذکور در سال ۱۸۸۹ توسط ویلیام پتری، باستان‌شناس بریتانیایی، در شهر فیوم در جنوب‌غرب قاهره ‌کشف شد و در سال ۲۰۰۹، باستان‌شناسان موفق به پیداکردن انباری مملو از مومیایی‌ در تابوت‌های چوبی رنگین و نقاشی‌شده در این مکان شدند.این هرم که کمتر شناخته شده، پس از پایان مراحل بازسازی و ترمیم گسترده آماده افتتاح شده است. درواقع، بازسازی این هرم شامل خارج‌کردن آثار مخروبه‌ی‌ داخل دالان‌ها و پلکان‌های چوبی و نصب دوباره سنگ‌های فروریخته‌ی دالان‌ها و ترمیم کف‌پوش سنگی این هرم بوده است.

ورودی اغلب اهرام مصری در بخش شمالی ساخته می‌شدند، چرا که مصریان باستان معتقد بودند روح تنها از سمت شمال و به کمک حرکت ستارگان می‌تواند به بدن بازگردد؛ اما ورودی هرم اللاهون در سمت جنوب قرار دارد. در بخش جنوبی آن همچنین تعدادی اثر باستانی مربوط به دوران پادشاهی میانه‌ی مصر کشف شده است.