انتصاب ریاست جدید سازمان گرشگری استان تهران

 

رئیس سازمان گردشگری صنایع دستی استان تهران  تغییر کرد، طی  حکمی امروز جناب اقای مهدوی  به ریاست  سازمان  منصوب شدند

بنا به اعلام خبرگزاری ها جناب اقای مهدوی پیش از این در جزیره کیش مسولیئت داشتند